Nytt wordpress theme

Jeg kommer til å endre temaet for korp.no til noe mer moderne. Jeg har funnet et “premium” tema, og kan forhåpentligvis gå over til det snart.